Anca îţi răspunde

De ce reciclăm bateriile?


Bateriile conţin metale grele precum mercur, nichel sau cadmiul, care se scurg în sol şi ajung în pânza freatică, generând boli adesea incurabile. Prin reciclarea bateriilor economisim resursele, şi recuperăm metale  valoroase cum ar fi nichelul, cobaltul şi argintul, cât şi sunt evitate efectele nocive ale acestor metale asupra sănătăţii.

Ce trebuie să facă o persoană cu bateriile uzate?

Bateriile uzate le poţi duce la un centru de colectare baterii. Intră pe aplicaţia undereciclam.ro şi găseşte un punct de colectare care se află în proximitatea ta.

Ce factori cauzează schimbarile climatice?

Gazele cu efect de seră, Tăierea pădurilor, Arderea combustibilor fosili, Intensificarea creșterii animalelor Vitele și ovinele produc cantități mari de metan în timpul digestiei, Îngrășămintele care conțin azot generează emisii de protoxid de azot, Distrugerea pădurilor tropicale.

Care sunt cele mai importante surse de energie regenerabilă?

energia eoliană,  energia solară, energia apei, energia hidraulică, energia mareelor, energia geotermică, energie derivată din biomasă: biodiesel, bioetanol, biogaz.

Ce este energia solară?

Energia solară este o metodă de generare a energiei care transformă energia din soare în electricitate, prin utilizarea panourilor solare.

Care sunt consecinţele schimbărilor climatice ?

Topirea ghețarilor și creșterea nivelului mărilor, Fenomene meteorologice extreme, inundaţii, secetă, Riscuri pentru sănătatea umană, Disparitia unor specii de plante şi animale, Furtuni tropicale în zone temperate.