Schimbările climatice

De la începutul secolului XX şi până astăzi, temperatura a tot crescut cu repeziciune. În Europa, numărul dezastrelor naturale legate de climă s-a dublat în anii ‘90 în comparaţie cu deceniul anterior. Nivelul apei şi mărilor este în creştere - fapt alarmant pentru locuitorii zonelor joase, iar calota glaciară s-a redus cu 10% faţă de mijlocul anilor 1960. Pe termen lung, schimbările climatice ar putea determina catastrofe majore, cum ar fi reducerea rezervelor de hrană şi de apă, ceea ce ar duce la apariţia conflictelor pe glob şi la dispariţia multor specii de animale şi de plante sălbatice, incapabile să supravieţuiască la temperaturi mai ridicate. Dacă nu acţionăm pentru stoparea climei sau a încălzirii globale, lumea pe care o ştim se va schimba, făcând ca viaţa să devină mai grea pentru noi toţi.

Sistemele de transport, sistemele energetice, industria producătoare de bunuri de larg consum, agricultura - toate acestea emană în atmosferă cantităţi enorme de gaze de seră, care duc la schimbarea climei.

Trebuie să găsim modalităţi de reducere drastică a emisiilor de gaze.

Aşadar, vremea devine tot mai călduroasă. Chiar e aşa de rău? Da.

Schimbarea climei înseamnă mai mult decât vacanţe de vară mult mai calde. Ea ar putea avea un efect dezastruos asupra Europei şi restului lumii:

•Calotele polare se topesc. Dacă se topeşte calota de gheaţă din Groenlanda, nivelul mării ar putea creşte cu circa 7 metri. Oraşele de coastă din toată lumea ar fi inundate. Creşterea nivelului mării ameninţă zonele de coastă, dar în acelaşi timp contaminează terenurile agricole şi rezervele de apă potabilă.

•Gheţarii se topesc. În staţiunea montană Andermatt din Elveţia administraţia locală a fost nevoită să acopere gheţarii cu o pătură gigantică, în încercarea de a reduce topirea lor în timpul verii.

Schimbările climatice sunt cauza unor manifestări extreme ale verii - furtuni, inundaţii, secete şi valuri de căldură.

Oamenii exercită o influență tot mai mare asupra climei și asupra temperaturii Pământului, prin arderea combustibililor fosili, tăierea pădurilor tropicale și creșterea animalelor. Aceste activități generează cantități enorme de gaze cu efect de seră, care se adaugă celor deja prezente în mod natural în atmosferă, contribuind astfel la efectul de seră și la încălzirea globală.

Ce sunt gazele cu efect de seră ?

• efectul de seră este o acumulare de căldură în atmosferă. Fără ea, planeta noastră nu ar fi locuibilă.
• activitatea umană a dus la creșterea concentrației unora dintre ele, în special a:
     • dioxidului de carbon (CO2)
     • metanuluio protoxidului de azot
     • gazelor fluorurate

Ce factori cauzează schimbările climatice ?

• Gazele cu efect de seră
• Tăierea pădurilor
• Arderea combustibilor fosili
• Intensificarea creșterii animalelor Vitele și ovinele produc cantități mari de metan în timpul digestiei
• Îngrășămintele care conțin azot generează emisii de protoxid de azot.
• Distrugerea pădurilor tropicale.

Care sunt consecinţele schimbărilor climatice ?

• Topirea ghețarilor și creșterea nivelului mărilor
• Fenomene meteorologice extreme, inundaţii, secetă
• Conflicte armate
• Riscuri pentru sănătatea umană
• Dispariţia unor specii de plante şi animale
• Furtuni tropicale în zone temperate
• Sectoarele care depind mult de temperatură și precipitații, cum ar fi agricultura, silvicultura, energia și turismul, sunt în mod special afectate.

Măsuri de combatere a efectelor schimbărilor climatice

• Responsabilitatea politică: emisiile de gaze cu efect de seră trebuie reduse considerabil în intreaga lume, cât mai repede şi sustenabil!
• Utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime
• Reciclarea deşeurilor
• Reducerea cantităţii de deşeuri reciclabile care ajung la groapa de gunoi
• Dezvoltarea de culturi rezistente la secetă
• Construirea de sisteme de protecție împotriva inundațiilor
• Schimbă-ţi obiceiurile care afectează mediul înconjurător
• Informează-te şi informează-i şi pe alţii